Dobrý den a ahoj všichni!

Program našich každoročních dvoutýdenních táborů je přizpůsoben potřebám alergických a astmatických dětí ve věku odpovídajícím základní školní docházce (6 až 15 let). Po celou dobu je také trvale přítomen odborný lékař. To, společně s dlouholetými zkušenostmi vedoucích, nám umožňuje zařazovat takové aktivity, kdy děti ani při své zdravotní či jiné dispozici nepoznají rozdíl proti jinému táboru. Pořadatelem našich prvních táborů byl Červený kříž, nyní je to již po více než dvacet let Svaz postižených civilizačními chorobami.

Ikona 1

Roky zkušeností

S úspěšným pořádáním táborů máme zkušenosti přes 30 let a to i díky Vám!

Ikona 2

Věkově flexibilní

Děti ve věku od 6 do 15 let jsou srdečně vítány! Výjimky lze dohodnout. :-)

Ikona 3

Blízko do přírody

Většina aktivit, kterých se děti na táboře zúčastní, je v přírodě.

Ikona 4

Zdravotní cvičení

Součástí programu je rekondiční cvičení s fyzioterapeutkou.

Ikona 5

Nová místa

Místo konání našeho tábora se téměř každoročně mění.

Jsme parta dlouholetých přátel

Většina nás vedoucích začala na tento tábor jezdit v útlém věku a prošla všemi oddíly. Když jsme vyrostli, začali jsme na tábor jezdit jako praktikanti a posléze jako oddíloví vedoucí. Na svou práci vedoucích se tak umíme podívat i očima dětí a ty to oceňují. Několik dětí z loňského nejstaršího oddílu letos vezmeme jako praktikanty. Náš tým doplňují zkušení odborníci – lékařka, fyzioterapeutka a dětská psycholožka, kteří se dětem po celou dobu tábora taktéž věnují.

Jan Hradecký

hlavní táborový vedoucí
Jan Hradecký

učitel a animátor volného času

"Je skvělé, když si děti zkusí, kde mají hranice svých možností. Rád jim to umožňuji v bezpečném prostředí našeho tábora."

Kristýna Krbcová

dětská lékařka a maminka dvou synů
MUDr. Kristýna Krbcová

pediatrička

Pokud mi to povinnosti dovolí, ráda se zapojuji do programu a poznávám děti trochu blíž. Doufám, že si tábor jednou oblíbí i moji kluci. :-)"

Michaela

táborová fyzioterapeutka
Michaela

fyzioterapeutka

"Na táborech mě vždy nejvíce bavily sportovní hry a celotáborovka. Pohyb k dětem neodmyslitelně patří, a proto se budu snažit o to, aby pro ně byl zábavnou a užitečnou formou pro rozvoj všech vitálních funkcí."

Jan Beneš

vedoucí
Jan Beneš

letec Vzdušných sil Armády ČR

"První dva týdny v červenci patří vždy táboru a výletům. Nejlepší jsou ty, které skončí přespáváním v přírodě. Starším dětem nezapomeňte přibalit spacák. :-) "

Kristýna Bittnerová

vedoucí
Kristýna Bittnerová

vedoucí fitness centra

"Práce s dětmi mě baví, vidím v dětech velký potenciál. Náš tábor je ten nejlepší, nedokážu si bez něj léto představit."

Lucie Fikarová

vedoucí
Lucie Fikarová

studentka SŠ

"Na tábor jezdím už od malička a díky vedoucím, dětem a kamaradům jsem zažila spousty legrace a získala skvělé zkušenosti do života, které mi pomáhaly a ráda je předám dál."

Aneta Fojtíková

vedoucí
Aneta Fojtíková

IT specialistka

"Mezi mé nejoblíbenější činnosti s dětmi řadím výtvarné a hudební aktivity. Jsem ale otevřená všem hrám a nezkazím žádnou legraci."

Martin Hofrajtr

vedoucí
Martin Hofrajtr

IT analytik v telekomunikacích

"Po sportovních hrách mám nejraději výlety po okolí tábora. Geografii, jeden z mých koníčků, se snažím přiblížit i dětem."

Aneta Hoidekrová

vedoucí
Aneta Hoidekrová

studentka SŠ

"Jedny z mých nejoblíbenějších vzpomínek z dětství jsou právě táborové. Proto se společně s dětmi snažím takové vytvořit."

Jitka Horká

vedoucí
Jitka Horká

psycholožka

"Na táboře s dětmi ráda sportuji a hraji hry, v nichž se učí spolupráci. Snažím se, aby si tábor všechny děti užily co nejvíc a odvezly si krásné vzpomínky. :-) "

Karel Loucký

táborový vedoucí
Karel Loucký

skaut, aktivní senior

"Po 33 letech jsem vedení tábora rád předal partě skvělých lidí, kteří jej povedou dál – tím myslím dál než já. A mám radost z naší pokračující spolupráce v jiných rolích."

Štěpán Pichl

vedoucí
Štěpán Pichl

student SŠ

"Jsem dobrodruh a nekonečný snílek. Mojí největší táborovou vášní je přespávání v přírodě. Ačkoli se bojím tmy, s dobrým kolektivem a nabitým chytrým telefonem to vždy překonám!"

Eliška Zlatníková

vedoucí
Eliška Zlatníková

student SŠ

"Zážitky, které si z tábora každý rok odvážím jsou nezapomenutelné. S úžasem sleduji, jak naši svěřenci zkouší nové věci a poznávají své možnosti."

Jak to na táboře funguje

Ubytování

Tábor se každý rok až na dvě výjimky konal vždy na novém místě. Děti bydlely jak ve zděných objektech, tak v chatičkách. Poslední tábor se uskutečnil v rekreačním středisku Pod Templštýnem nedaleko Moravského Krumlova. Ten letošní se uskuteční v rekreačním středisku Bílý Potok pod Smrkem v Jizerských horách.

Děti budou ubytovány v dřevěných chatičkách. Ty jsou vybaveny polštáři a prošívanými dekami s čistým ložním prádlem. Pro všechny děti je k dispozici společné sociální zařízení a umývárny s teplou vodou. Prostor tábora je dále vybaven společenským zázemím s dostatečným počtem vytápěných zděných budov, které slouží především jako místo pro rekondiční cvičení nebo pro provozování vnitřních aktivit v době nepříznivého počasí. Součástí areálu je vybavená kuchyně s jídelnou.

Rekreační středisko se nachází ve stromy obklopeném zatravněném prostoru, který ze všech stran obtéká Bílý potok. Přímo v areálu je několik travnatých i písčitých hřišť či koupaliště a téměř okamžitě na jeho hranici začínají Jizerskohorské bučiny, které vybízí k nespočtu nádherných výletů.

Stravování

Základem každého táborníka je vydatná a pestrá strava v průběhu celého dne. Děti ji mají zajištěnou pětkrát denně – snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře; samozřejmostí je možnost přidání. 😊 Během oběda i večeře je podáváno teplé jídlo. Zajištěn je pravidelný pitný režim formou čaje a šťávy během dne i noci. U dětí z mladších oddílů v průběhu stravování pomáhají vedoucí či praktikanti, např. při rozlévání polévky. Během táboráku mají děti možnost opékání špekáčků nebo chlebu.

K tomuto druhu tábora samozřejmě patří i zajištění speciální diety dle potřeby dítěte.

Zdravotní zajištění

Plnou odpovědnost za svěřené děti přebíráme od okamžiku, kdy jsme dítě převzali u autobusu před odjezdem na tábor až do chvíle, kdy je vrátíme zpět rodičům po příjezdu z tábora. Během celého pobytu je dětem k dispozici také lékařka Kristýna, která se stará o předávání léků dětem v přesně stanovených časech. V případě potřeby ošetřuje drobné bolístky nebo se věnuje nemocným dětem na marodce, ve vážnějších případech je připravena jet s dětmi do nemocnice – to se naštěstí stalo jen výjimečně

Abychom předcházeli případným úrazům a udrželi děti v bezpečí, jsou děti již od začátku seznamovány s táborovými pravidly, která musí respektovat. Táborový řád má tak i výchovný charakter a učí děti ctít pravidla.

Důležitou součástí udržení správného zdravotního stavu dětí je i pravidelná a důsledná hygiena. Vedoucí mladších oddílů dohlíží na mytí rukou před každým jídlem. Dbáno je i na večerní sprchování a mytí hlav. 😊

Denní program

Kvalitní a různorodý program je základem našeho tábora. Během čtrnácti dní, které děti na táboře stráví, poznají okolí tábora díky procházkám po krajině, získají nové dovednosti, zúčastní se mnoha sportovních i duševních aktivit, pokusí se vyluštit spoustu hádanek a šifer, a především se seznámí s novými kamarády a kamarádkami.

O děti, které jsou rozděleny podle věku do čtyř až pěti oddílu, se starají zkušení oddíloví vedoucí a praktikanti. Snažíme se o optimální velikost oddílu kolem 12 dětí (u oddílů s nejmladšími dětmi je pak velikost okolo 10 dětí). Na vedení programu se podílí také lékařka, fyzioterapeutka, dětská psycholožka či hlavní vedoucí. Tábora se každý rok zúčastní i další hosté, zejména z řady bývalých vedoucích a jiných táborových známých. Děti i vedoucí si navzájem tykají, oslovují se křestními jmény nebo přezdívkami, což vytváří příjemnou a kamarádskou atmosféru.

Program je každý rok sestavován tak, aby vyhovoval jak menším dětem, tak i těm starším. Základní časový harmonogram je vyvěšen na táborové desce tak, aby každý táborník věděl, kdy má kde být a co ho čeká. V průběhu dne je však dětem vše včas připomínáno od jejich oddílových vedoucích či praktikantů, aby se stihlo vše, co je na daný den v plánu.

Mezi nejoblíbenější táborové aktivity patří přespávání v přírodě, vaření na ohni, zpívanda, ale i diskotéka a další. Dětem je během tábora k dispozici široký sortiment her a herních potřeb, od sportovních míčů, přes létající talíře až po deskové hry. Některé dny jsou zpestřeny polodenními a celodenními výlety. Během celého tábora se děti zúčastňují celotáborové hry, její téma však nikdy dopředu neprozrazujeme.

Ikona 1

Ráno – budíček, snídaně, úklid

Každý den začíná budíčkem, po kterém následuje všemi oblíbená rozcvička. 😊 Děti poté mají čas na ranní hygienu a léky, načež odchází na snídani. Ti, kteří ranní hygienu nestihli před snídaní, mají čas ještě po ní. Nutností je také úklid chatek. Během dne je úklid kontrolován a bodován.

1

Ikona 2

Dopoledne – oddílový program

Dopolední program patří většinou oddílovým aktivitám, případně některé etapě celotáborové hry. Součástí dopoledního bloku je také rekondiční cvičení s fyzioterapeutkou Míšou, které kromě rehabilitačního účinku také napomáhá zlepšení fyzické kondice. Dopolední svačinu většinou představují všemožné druhy ovoce.

2

Ikona 3

Poledne – oběd, polední klid

Oddíly se z dopoledního programu vrací až na oběd, starší děti pomáhají s přípravou stolů a prostíráním. Po obědě následuje dostatečně dlouhý polední klid, kdy mají děti osobní volno a slouží jim k načerpání energie na odpolední program.

3

Ikona 4

Odpoledne – celotáborový program

Odpoledni patří společný program, který spočívá ve hraní jednotlivých částí celotáborové hry, případně v řešení úkolů, které postupně vedou k jejímu splnění. K odpolední svačině děti nejčastěji dostávají chléb či jiné pečivo ve sladké či slané variantě, jako zpestření občas bývá moučník.

4

Ikona 5

Večer – večeře, nástup, večerní aktivity

Po zakončení odpoledního programu následuje večeře a osobní volno, které děti tráví odpočinkem nebo hraním a povídáním si s kamarády. Nedílnou součástí večera je nástup, na kterém je shrnut program uplynulého dne a je nastíněn program dní dalších; děti na něm také mohou získat vyznamenání za své dovednosti a chování.

Po nástupu je program velice proměnlivý, oddíly mají samostatný program nebo se spojují dohromady. Několikrát za tábor se uskuteční oblíbená „zpívanda“, která bývá občas zpestřena táborovým ohněm a opékáním špekáčků. Poté se děti postupně po oddílech odebírají na večerku.

Každý oddíl také jeden večer z tábora zažívá již tradiční noční odvahovou hru, její přesný čas však děti zjišťují, až když jsou na ni buzeni. 😊

5

Aktuality

Kdy a kam pojedeme

Tábor se letos koná stejně jako každý rok na začátku července, od soboty 29. 6. 2024 do pátku 12. 7. 2024 (14 dnů, 13 nocí), v rekreačním středisku Bílý Potok pod Smrkem v Jizerských horách (viz mapa). Více informací o tomto objektu se můžete dozvědět na jejich webových stránkách. Děti budou ubytovány v dřevěných chatičkách se společným sociálním zařízením umístěným v hlavní budově. V areálu se nachází několik venkovních hřišť, klubovny a ohniště. Areál je taktéž v bezprostřední blízkosti přírody a kontakt potokem, s lesem či loukami je samozřejmostí. V teplých dnech bude možné využít ke koupání koupaliště přímo v areálu.

Kontaktní adresa do rekreačního střediska je:

RS Bílý Potok pod Smrkem,
Bílý Potok 381
463 62 Bílý Potok

Pro rodiče

Přihlášení

Tábor je otevřený všem dětem starším šesti let až do ukončení povinné školní docházky. Výjimky jsou možné, vždy po individuální dohodě.

Pro přihlášení vyplňte tento formulář a my obratem účast dítěte na táboře závazně potvrdíme. Když máme seznam účastníků hotový, předáváme jej i s kontakty na rodiče provozovateli tábora, jímž je Svaz postižených civilizačními chorobami, z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Provozovatel pak (zpravidla v květnu) rozesílá potřebné formuláře a informace k platbě a řeší s tím spojené otázky (např. možnost platby fakturou). Součástí ceny pobytu, která letos dle sdělení provozovatele bude 7460 Kč, je doprava na tábor a zpět, stravování, ubytování, pojištění dětí a potřeby pro táborový program.

Co s sebou

Aby si děti mohly na táboře užít celých 14 dní a 13 nocí, je potřeba vzít si s sebou vše potřebné. Na táboře najde uplatnění spíše starší oblečení, u kterého nebude vadit, pokud se při venkovních hrách zašpiní či dokonce zničí. Dvakrát za tábor však máme připravenou diskotéku, na kterou se děti rády obléknou do něčeho hezčího, než špinavé tepláky a roztrhaný starší svetr. 😊 Seznam toho, co je potřeba s sebou zabalit naleznete v souboru níže.

Kromě běžného vybavení na tábor je nezbytné nejpozději při odjezdu odevzdat potřebnou dokumentaci – potvrzení lékaře, kartičku pojišťovny (stačí její kopie) a prohlášení rodičů o tzv. bezinfekčnosti ze dne nástupu na tábor. Zmíněné potvrzení lékaře, vzhledem ke specializaci tábora, potřebuje mít provozovatel vlastní, s podrobnějším vyjádřením lékaře – výslovně tedy upozorňujeme, že nestačí „běžné“ potvrzení, vystavované na dva roky. Formulář potvrzení je součástí informací, které provozovatel posílá společně s přihláškou.

Cenné předměty (mobily, notebooky, aj.), prosíme, dětem nedávejte. Na táboře nejsou povoleny a za jejich případnou ztrátu neneseme odpovědnost!

Ke stažení: Seznam věcí s sebou.pdf

Odjezd a příjezd

Odjezd: v sobotu 29. 6. dopoledne (přihlášení účastníci dostanou podrobné informace) sraz na parkovišti u polikliniky Budějovická (parkoviště s vjezdem z ulice Na Krčské stráni). Po přebrání dětí oddílovými vedoucími a vyřízení formálních záležitostí, tj. předání potřebné dokumentace (viz sekce Co s sebou) jsou do přistaveného autobusu naložena zavazadla, usazeny děti a vyráží se směr tábor!

Příjezd: v pátek 12. 7. v poledne (přihlášení účastníci dostanou podrobné informace) na stejné místo. Prosíme rodiče, aby se k příjezdu dostavili alespoň o čtvrt hodiny dříve.

Pokud by někdo z jakéhokoli důvodu potřeboval individuální řešení odjezdu na tábor či příjezdu z tábora, prosím, napište nám.

Nejčastější dotazy

Přihlášení na tábor

Jak mohu své dítě přihlásit na tábor?
Pro přihlášení vyplňte tento formulář a my obratem účast dítěte na táboře závazně potvrdíme. Když máme seznam účastníků hotový, předáváme jej i s kontakty na rodiče provozovateli tábora, jímž je Svaz postižených civilizačními chorobami, z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Provozovatel pak rozesílá potřebné formuláře a informace k platbě a následně řeší s tím spojené otázky (např. možnost platby fakturou).

Jaká je cena tábora a co všechno je v ní zahrnuto?
Provozovatel předpokládá, že cena tábora letos bude 7460 Kč. V ní je zahrnuta doprava na tábor a zpět, stravování, ubytování, pojištění dětí a potřeby pro táborový program.

Jakým způsobem a do kdy je možné platbu provést? Lze ji případně stornovat?
Platby se posílají provozovateli tábora, zpravidla v květnu. Pokud se dítě z pobytu z jakéhokoli důvodu včas odhlásí, peníze se rodičům samozřejmě vrátí.

Doprava na tábor

Jak je to s dopravou? Je možná i vlastní doprava?
Děti si přebíráme v Praze při odjezdu na tábor a na stejné místo je po dvou týdnech zase rodičům vrátíme. Podrobnosti posílá provozovatel dostatečně včas před odjezdem. Pokud rodičům víc vyhovuje, dítě na tábor nebo z tábora dopravit sami, je to možné vždy dohodnout.

Může dítě odjet na tábor později, např. když je nemocné?
Ano, pokud tomu nebrání rehabilitace nebo následná karanténa po skončení nemoci.

Může dítě přijet z tábora dříve, např. když jede na rodinnou dovolenou?
Samozřejmě nechceme jakkoli křížit plány na rodinnou dovolenou, takže možné to samozřejmě je. Jen prosíme rodiče, aby takovou možnost vždy velmi pečlivě zvážili, protože odjet z tábora se zpravidla nikomu nechce, tím spíš, když tábor pokračuje a kamarádi zůstávají.

Co s sebou

Co všechno je potřeba mít s sebou k odjezdu?
Kromě běžného vybavení na tábor, jehož seznam provozovatel rozesílá spolu s přihláškami, je nezbytné nejpozději při odjezdu odevzdat potvrzení lékaře, kartičku pojišťovny (stačí její kopie) a prohlášení rodičů o tzv. bezinfekčnosti. Zmíněné potvrzení lékaře, vzhledem ke specializaci tábora, potřebuje mít provozovatel vlastní – výslovně tedy upozorňujeme, že nestačí „běžné“ potvrzení, vystavované na dva roky. Formulář potvrzení je součástí informací posílaných společně s přihláškou.

Je nutné, aby dítě mělo s sebou spací pytel a karimatku?
Pobyt na táboře je zajištěn včetně všech lůžkovin a dbáme také na to, aby byly antialergické. Pro děti zařazené do starších oddílů je v programu přespání venku, pro které vlastní spací pytel a karimatku doporučujeme (rodiče dětí, kterých se to konkrétně týká, vždy informujeme předem). Pokud by je ale dítě nemělo, není třeba je hned kupovat, většinou se dá dohodnout zapůjčení.

Pobyt na táboře

Kdy se tábor koná? Jak dlouhý je pobyt?
Tábor se koná na začátku prázdnin, v termínu od soboty 29. června do pátku 12. července.

Jak jsou děti ubytovány?
Děti jsou ubytovány většinou ve čtyřlůžkových nebo větších chatkách, někdy i ve zděné budově nebo v bungalovech. Jak to bude letos, se dozvíte zde.

Lze ubytovat kamarády společně?
Na táboře jsou děti rozdělené do oddílu podle věku, přičemž se snažíme vyhovět, aby byli kamarádi ve stejném oddíle, pokud to je jen trochu možné. Oddíl bývá ubytován pokud možno společně nebo blízko sebe. V rámci oddílu si pak účastníci tábora ubytování dohodnou už sami.

Jak vypadá okolí tábora?
Letošní tábor se koná na okraji Jizerskohorské bučiny v obci Bílý potok, 12 km východně od Frýdlantu. Jedná se o jedinečné místo, které je obklopeno horskými lesy a loukami.

Jaká je adresa pobytu dětí?
Letošní adresa tábora je:
   RS Bílý Potok pod Smrkem,
   Bílý Potok 381
   463 62 Bílý Potok

Jak často se děti stravují?
Děti mají pět jídel denně, z toho dvakrát teplé jídlo (oběd a večeře).

Je možné přizpůsobit stravování dietě (bezlepkové, bezmléčné)?
Tábor už svým zaměřením je vhodný pro děti s dietou. Dnes běžnější diety (bezlepková, bezlaktózová) lze běžně zajistit. Při vzácnějších nebo komplikovanějších dietách je nutná dohoda s provozovatelem.

Jak vypadá běžný den na táboře?
Snažíme se především, aby program děti bavil a aby byl přiměřený jejich schopnostem. Přitom zařazujeme aktivity, které nemohou prožít ani doma s rodiči nebo s přáteli na chatě, ani se školou či ve školní družině. Součástí každého dne je půlhodinové rehabilitační cvičení. Ráno, v poledne a v podvečer mají děti také čas jen pro sebe a své kamarády. Dbáme též na to, aby se děti pořádně vyspaly.

Jak často se budou děti koupat? Co když je dítě neplavec?
Možnosti koupání záleží na místě i na počasí. Letos máme bazén a řeku přímo v areálu tábora. Informace o tom, nakolik dítě plave, je vyžadovanou součástí přihlášky. Ve vodě se vždy mohou uplatnit všichni. Klíčová je bezpečnost, a v tom se péče o plavce a neplavce nijak neliší.

Ostatní

Kdo je pořadatelem tábora? Kdo jsou táboroví vedoucí?
Pořadatelem tábora je Svaz postižených civilizačními chorobami, z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Informace o vedoucích se dozvíte zde.

Je možné dítě navštívit?
V jednadvacátém století je samozřejmě možné téměř všechno. Přesto se snažíme rodičům i prarodičům vysvětlit, že návštěva na táboře není pro jejich dítě dobrým dárkem. Pokud se mu stýská, po odjezdu návštěvy se mu bude stýskat ještě mnohem víc. A navíc se dítě bude muset vyrovnat s pocity ostatních dětí. Naopak ale prosíme, posílejte dětem pozdravy a pohledy, to je vždycky potěší.

Jsou zveřejňovány fotografie během konání tábora? Kde je lze nalézt?
Fotky z tábora zveřejňujeme na táborových účtech aplikací Facebook, Instagram a Fotky Google, vždy podle technických možností, tak prosíme o trpělivost, protože příprava programu a jeho zajištění mají přednost před dokumentováním běhu tábora na webu.

Co když se dítěti na táboře něco stane?
Naší první povinností, když nám své děti svěřujete, je jejich bezpečnost, a to jak při programu, tak při jejich neorganizovaném, tedy „volném“ čase. Kromě zkušených vedoucích je na táboře trvale přítomna dětská lékařka. Jsme přesvědčeni, že vytváříme dětem stejně bezpečné prostředí, jako kdyby byly na škole v přírodě, trávily prázdniny s rodiči nebo kdekoli jinde.

Je na táboře přítomen doktor?
Ano, trvalá přítomnost dětské lékařky s alergologickou specializací je jednou ze „zvláštností“ našeho tábora.

Jak velké má mít dítě kapesné?
Všechno, co souvisí s programem, je hrazeno z prostředků tábora, proto by částka kapesného měla přibližně odpovídat tomu, co by Vaše dítě dostalo k dispozici jako částku, o jejímž využití rozhoduje úplně samo, kdyby trávilo dovolenou s rodinou. Příliš velké kapesné nikomu víc štěstí v kolektivu „chudších“ dětí nepřinese. Dobrou možností je kapesné svěřit oddílovým vedoucím, zejména pokud by šlo o větší částku nebo se Vaše dítě teprve učí nakládat s penězi s rozmyslem.
Svěřit peníze vedoucím doporučujeme ještě z důvodu bezpečnosti – výslovně upozorňujeme, že „ztráty peněz“, které mají děti u sebe, zásadně neřešíme, protože to totiž žádné řešení nemá. Všem to vždy řekneme dopředu. Většina domnělých „krádeží“ jsou buďto peníze ztracené vlastní nepozorností, které se později najdou, nebo zapomenutá vlastní útrata.

Mohu dát dítěti s sebou mobilní telefon?
Podle našeho názoru mobilní telefon na tábor nepatří, a to hned z několika důvodů. Ten nejméně důležitý je, že děti si nemají na tábor vozit žádné cenné věci, což asi není potřeba podrobněji vysvětlovat. Za důležitější považujeme, že smyslem tábora je, aby děti byly spolu, vytvářely si společné vztahy a zažily něco, co se nedá zažít v rodině, ve škole ani ve sportovním kroužku, a ne aby místo společného programu duchem odbíhaly stále někam jinam; s nástupem chytrých telefonů k tomu rozptylování přistoupily ještě sociální sítě.
Za zvláštní zmínku stojí volání rodičům (či naopak rodičů). Dítě, které i na táboře visí na „pupeční šňůře“ mobilu, přijde o další možný přínos, totiž naučit se od rodičů odpoutat, což je nejlepší právě v přátelském a bezpečném prostředí tábora. Nepodceňujeme přitom, že se dětem, zvlášť mladším, po rodičích stýská. Děti, ale i někteří rodiče propadají klamu, že když zavolají mamince, bude se jim pak stýskat méně. Opak je pravdou (je to jako s návštěvami), navíc si takové dítě spíš může pokazit své postavení mezi ostatními dětmi v oddílu. Přitom vždy umožníme zavolat s využitím telefonu vedoucích, pokud na tom dítě opravdu trvá. Víme, že občas je některé dítě s programem nebo s momentálními vztahy nespokojené. Tam je ale jediným řešením přijít za vedoucím, nikoli poodejít od oddílu stranou a volat rodičům: řešení případného problému je tak jako tak na vedoucích, takže výsledkem bývá jen znepokojení rodičů, zatímco dítě na okamžiky nepohody už dávno zapomnělo (a to už samozřejmě mamince zpětně nenahlásí).
Zároveň jsme si vědomi toho, že starším dětem nemá cenu mobily zakazovat – má-li pro ně být tábor přínosem, musíme se k nim chovat adekvátně jejich věku a smyslu pro odpovědnost. V praxi jsou tedy mobilní telefony (a jiná elektronika) sice „nepovoleny“, ale tolerovány. Není to pokrytectví ani paradox: menší děti potřebují pevně pojmenované mantinely, starší už umí rozlišovat. Uvedená tolerance má dvě podmínky: jednak vedení tábora za cenné předměty včetně elektroniky nepřebírá žádnou odpovědnost; a za druhé, jejich používání je tolerováno výhradně v době osobního volna a zároveň nesmí obtěžovat nikoho dalšího v táboře. Takže závěrem: pokud je to pro Vás jen trochu přijatelné, mobilní telefon dítěti (zvláště mladšímu) na tábor nedávejte. Děkujeme.

Je nakládáno s osobními daty dle Zákona o ochraně osobních údajů?
Pro bezpečnost dětí a péči o ně potřebujeme řadu osobních údajů, které nám svěřujete v přihláškách a v jejich přílohách. Provozovatel zajišťuje ochranu osobních údajů plně v souladu se současnou zákonnou úpravou. Všechny materiály, obsahující osobní údaje, jsou chráněny před neoprávněným přístupem a po skončení tábora je rodičům vracíme.

Fotogalerie

Aby měly děti i po letech na co vzpomínat, snažíme se jejich každodenní aktivity na táboře zvěčnit fotografiemi. Je nám však jasné, že jsou fotografie důležité i pro Vás, rodiče. Díky nim s jste s dětmi během jejich pobytu na táboře alespoň v částečném kontaktu. Aby bylo prohlížení fotografií uživatelsky přívětivé, rozhodli jsme se alba publikovat prostřednictvím táborového účtu aplikace Fotky Google, na který se dostanete prostřednictvím rozbalovací nabídky níže.

V době tábora však nejsme schopni aktualizovat alba každý den, mějte proto, prosím, trpělivost.

* Pokud jde o autorská práva k fotografiím z tábora umístěných na těchto stránkách, všichni jejich autoři souhlasí s jejich neomezeným využitím k nekomerčním účelům pro vlastní potřebu. V případě zájmu o zaslání některé fotky v původní velikosti napište, prosím, na emailovou adresu či nás kontaktujte prostřednictvím formuláře v následující sekci.

Kontakty

 

E-mail nám můžete poslat na: TaborAlergickeDeti@gmail.com

Telefonem nám můžete zavolat na: +420 723 830 665 (Jan Hradecký)

Poštu nám můžete poslat na: SPCCH, Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín (Mgr. Hana Nedbalová)Kontakty na oddílové vedoucí, případně lékařku, fyzioterapeutku či dětskou psycholožku sdělujeme rodičům při odjezdu.

Napište nám

Pokud máte jakýkoli dotaz, napište nám na uvedený e‑mail, případně nás kontaktujte pomocí formuláře níže.